Skip to content

Jag är en driven marknadsförare med humanistisk grundsyn och ett hjärta som bultar för lokal mat, råvaror med kvalitet och ursprung, biologisk mångfald och ett hållbart samhälle. En stor del av mitt arbetsliv har handlat om att sprida kunskap och folkbilda – att göra komplex information attraktiv och tillgänglig för flertalet – det kan handla om allt från ekologiska äppelsorter, exceptionella råvaror till skånska vinbönder eller vilda bin i Sverige.

Min kompetens sträcker sig från det första grundläggande konceptet fram till genomförande och spridning i olika kanaler.
Genom åren har jag byggt upp ett nätverk av kontakter som har kvalitet och långsiktighet som ledstjärna i sitt arbete.