Skip to content

Begreppet hållbarhet är idag så välanvänt att det kan vara svårt att veta vad det betyder.
Grundläggande är att hushålla med våra resurser. Reuse, reduce, recycle på svenska reducera, återanvänd, återvinn.
Lätt att hamna i vanmakt eller skapa motsatsförhållanden mellan olika lösningar. Lokalproducerat mot ekologiskt, nyproducerat högteknologiskt mot återanvänd äldre teknik… hur ska vi veta vad som är bäst?
De flesta medger ändå att hållbara lösningar är viktigt. Vi och de andra arterna befinner oss i en krisläge där många olika lösningar måste provas – det enda vi inte kan göra är att fortsätta som förut.

Själv har jag medvetet rört mig mot sammanhang där man har arbetat för att sprida kunskap om hållbarhet och uthållighet. Mycket har handlat om att inspirera till att konsumera närmare källan, att bli lokallojal.

Projekten jag har jobbat med har alla bidragit med viktig kunskap:
Kålrotsakademien öppnade mina ögon för en värld av kultursorter – rovor, bönor och sädesslag. Framtidens Frukt lärde mig skillnaden mellan konventionell och ekologisk fruktodling, Svenska Bin gav mig ovärderliga insikter om biodling och honung. Att driva Pollinera Sverige har öppnat mina ögon för vikten av biologisk mångfald.

Och så ska det fortsätta …

Hållbar kommunikation